Услуги

GLOBTREX LOGISTICS Ltd. Ви предлага комплексни услги по организацията на мултимодални товарни превози в целия свят.

Морскит3е контейнерни превози имат голяма популярност , тъй като са най-изгодния и най-разпространения начин за доставка на товари. Най-голям интерес към този вид превоз имат тези които редовно доставят товари в голям обем на дълги разстояния. Оптималния начин на превоз се определя от съвкупност от фактори – вид на товара, срок за доставка, място на доставка  и т.н.

При оптимизацията на контейнерните превози, е необходим постоянен обмен на информация , който да позволи адекватна реакция при промяна на условията и параметрите на доставката. GLOBTREX LOGISTICS Ltd. използва мрежа от партньори за да подсигури това.

Служителите на GLOBTREX LOGISTICS Ltd. отговарящи за морските контейнерни превози  могат да Ви консултират по всички въпроси свързани с превоза на Вашата стока, предоставят справки и информация за възможните маршрути и особеностите при транспорта на различните видове стоки. Основен принцип на работа е разбиране на всички нужди на клиента и обезпечаване на необходимите условия за доставка на стоките.

Международните автомобилни превози се използват за доставка на на стоки до мества, които са отдалечени или нямат пряка връзка с пристанища или гари.

4GLOBTREX LOGISTICS Ltd. предоставя следните услуги в този сектор на услги:

  • Пълно натоварване (Full Load Truck);
  • Групажни услуги (Groupage, part-loads);
  • Доставка на опасни това (ADR);
  • Доставка от врата до врата
  • Митнически услуги

Служителите на GLOBTREX LOGISTICS Ltd. отговарящи за автомобилните превози  могат да Ви консултират по всички въпроси свързани с превоза на Вашата стока, предоставят справки и информация за възможните маршрути и особеностите при транспорта на различните видове стоки. Основен принцип на работа е разбиране на всички нужди на клиента и обезпечаване на необходимите условия за доставка на стоките.

В условията на глобализация, въздушния транспорт заема едно от водещите места , когато става въпрос за транспорт на не големи, но бързи  доставки. GLOBTREX LOGISTICS Ltd. предлага на своите клиенти въздушен превоз на стоки до всяка точка на света.

5GLOBTREX LOGISTICS Ltd. разполага със голяма мрежа от партньори , благодарение на което можем да при предложим бърза доставка на всеки товар, включително и “door-to-door” доставка.

Служителите на GLOBTREX LOGISTICS Ltd. отговарящи за въздушните превози  могат да Ви консултират по всички въпроси свързани с превоза на Вашата стока, предоставят справки и информация за възможните маршрути и особеностите при транспорта на различните видове стоки. Основен принцип на работа е разбиране на всички нужди на клиента и обезпечаване на необходимите условия за доставка на стоките.

Превоза на стоки по жележопътната сиситема заема голяма част от пазара на товарните превози, тъй като транспорта на големи обем товари по този начин се явява най икономически изгоден. Освен това друго преимущество е, че точи начин на транспорт има висока степен на безопасност, което в много важно при транспорта на ценни стоки.

6Превоза на стоки , чрез железопътен транспорт е част от дейността на нашата фирма и ние можем да предложим доставка на Вашите стоки до всяка точка , в това число и на нестандартни като обем и тегло стоки.

Товарните железопътни доставки се осъществяват със вагони, контейнери или товарни платформи. Контейнерите се използват основно за доставката на чупливи или ценни стоки, но могат да се използват и за обикновени стоки.

Служителите на GLOBTREX LOGISTICS Ltd. отговарящи за железопътните превози  могат да Ви консултират по всички въпроси свързани с превоза на Вашата стока, предоставят справки и информация за възможните маршрути и особеностите при транспорта на различните видове стоки. Основен принцип на работа е разбиране на всички нужди на клиента и обезпечаване на необходимите условия за доставка на стоките.